Proč se zabývat homeopatií?

Homeopatie má obrovskou léčivou moc. Monohem větší, než si alopatická medicína dokáže vůbec představit. "Pouhé" cukrové kuličky umí vyléčit něco, s čím si nedokáží poradit nejmodernější chemické přípravky nebo stroje na radioaktivní ozařování.

    Rozšiřování homeopatie je v současné době více než potřebné. Alopatická medicína směřuje stále k větší chemické a mechanické podpoře fyzických funkcí těla člověka, avšak nikoliv k jeho skutečné léčbě. Na jedné straně jsou pak lidé stále více závislejší na užívání chemikálií, na straně druhé se však neléčí příčiny a člověk se tak stává vnitřně – duševně i duchovně nemocnější. Sám se tak vzdává vlastní duchovní svobody.

    Homeopatie tak není pouze léčba fyzického těla. Homeopatie je o poznání nejniternějších zákoutí lidské duše, o jejích bolestech, slabostech, malostech, aroganci, utrpení. Homeopatie je v mnoha ohledech mnohem komplexnějí nauka než samotná psychologie nebo psychosomatika. Pokud někoho zajímají obory zkoumání lidské duše z co nejširšího možného pohledu, studium homeopatie je právě pro něj ten vhodný obor.


Proč tato škola?

K homeopatickému umění je možné dojít mnoha způsoby a rozhodně každý jednotlivý způsob není vhodný pro každého. Homeopatie se za posledních 100 let hodně změnila. Přestože je potřebné se učit klasické materie mediky, v současnosti nám to k nalezení léku a úspěšné léčbě zdaleka nestačí. V praxi se ukazuje, že to nejdůležitější je porozumění duševního stavu člověka.

    Moderní homeopatie se ubírá právě tímto směrem – hlubší a komplexnější psychologický rozbor a porozumění člověku, respektive homeopatickým lékům. Od klasických autorů se sice dozvídáme mnoho podrobností o duševních stavech, avšak hlubší porozumění nám u nich často schází. V tom je právě unikátní tato škola, která se zaměřuje na komplexní pochopení psychologického obrazu homeopatických léků. Vnímání a skutečné porozumění pacientovi je to nejdůležitější co si skutečný homeopat musí osvojit.

    Pro praxi je pak nejdůležitější propojení teoretických znalostí s reálnými případy. V mnohých školách se studenti naučí teoretickým znalostem, ale neví jak uchopit skutečný – reálný případ. Skutečná praxe je právě to, na co je zaměřeno postgraduální vzdělání Universum Homeopathicum.


Co vše děláme?

V naší škole máme dvě úrovně vzdělání. Jednak jednoleté Základy homeopatie pro začátečníky a poté dvouleté Postgraduální studium pro pokročilé či absolventy různých jiných škol.

    V Postgraduální studiu se kromě detailních psychologických obrazů léků studenti dozví i o akutní homeopatické léčbě, praktické přípravě homeopatických léků, zůčastní se několika provingů, atd. Homeopatie není izolovaný obor, homeopatie má přesahy do mnoha směrů týkajících se lidského zdraví i duševního a duchovního poznání. Proto se budeme zabývat i tím, co má homeopatie společného nejen s východními naukami, ale například i astrologií apod. Podrobnější informace se dozvíte v textu Postgraduální studium. Studium je určeno absolventům homeopatických škol, ale i pokročilejším samoukům a nově i absolventům Základů homeopatie.

    Základy homeopatie vznikly v roce 2016 jako on-line škola. Probíhá převážně jednou týdně dvě hodiny v pondělí. Jsou určeny začátečníkům, ale i mírně pokročilým, kteří chtějí získat ucelený přehled základů homeopatie. Podrobněji v článku Základy homeopatie.

Lektor – homeopat Václav Hrabák

Homeopatii praktikuji od roku 2004, ale ve skutečnosti jsem k homeopatii směřoval mnohem dřív. Vždy mě přitahovala snaha porozumět lidskému vnímání, cítění, mnoho let jsem se zabýval studiem psychologie, avšak intuitivně mi v ní něco scházelo. Současně jsem se však zabýval i různým přírodním léčitelstvím, bylinkami a v neposlední řadě i studiem východních či egyptských filosofických systémů, nebo i západního šamanismu. Studium homeopatie mi poté přineslo úžasné skloubení všeho toho, čím jsem se do té toby zabýval, dokonce včetně hudby a kinematografie.

    Své homeopatické znalosti jsem čerpal hlavně od zahraničních homeopatů, mou největší inspirací homeopatického poznání je Will Taylor, ale i řada dalších, ze kterých bych jmenoval především Chaima Rozenthala, Mishu Norlanda, Davida Littla, Paula Herscua, Luca Scheppera, Iana Watsona, Kima Eliu, Massima Mangialavoriho, Jonatana Shora, Jeremiho Shera a Jana Scholtena. A samozřejmě Samuela Hahnemanna.

    Homeopatie je pro mě osobně cestou poznávání života, hloubek lidské duše, nahlédnutí do lidského utrpení a současně možnost od těchto utrpení pomoci. Studium homeopatie mění pohled na svět. Rozšiřuje obzory a přináší pokoru. O toto poznání se chci podělit se svými studenty.

Václav Hrabák – Meltingpot (Colors of Ostrava 2016)

Historie školy

Škola Universum homeopathicum vznikla v roce 2012. Od té doby prošlo "škamnami" této školy desítky studentů.

    Kromě pravidelných hodin proběhlo několik tématických seminářů a samostatných letních škol. V roce 2015 jsme společně s Brněnskou školou Uroboros pořádali letní školu s americkým homeopatem Willem Taylorem, M.D., na kterou navazoval homeopatický výlet do Jeseníků. S Ivou Valentovou jsme se na mohli zůčastnit samostatných víkendových seminářů na téma "Homeopatie, umírání a smrt" a "Homeopatie, těhotenství a porod". S MVDr. Michalem Jiřičkou proběhl seminář "Homeopatie pro veterinární praxi". V roce 2016 jsme v rámci letní školy navštívili Pražskou botanickou zahradu s homeopatickým výkladem ke květinám.

    Studenti se také účastnili řady zkoušek homeopatických léků - provingů. Na vlastní kůži jsme si zkusili, jak se cítí člověk, který potřebuje lék například ze srnce. Dalšími zkoušenými léky byly například: Výr velký (Bubo bubo), Káně lesní, Plameňák, Křemelina, Šungit, Olibanum sacrum, Sibiřský cedr (Pinus siberica), Kalium iodatum, Viola lutea subsp. sudetica.