Universum Homeopathicum - Dvouletá postgraduální homeopatická škola otvírá první ročník ve školním roce 2014/2015 v Praze. Iva Valentová a Václav Hrabák.

Homeopatie Václav Hrabák Iva Valentová Homeopatická škola, Homeopatická univerzita, homeopatická universita Universum Homeopathicum, studium homeopatie, konstituční homeopatie, celostní homeopatie, celostní léčba

Lektoři

Václav Hrabák

pravidelné sobotní a nedělní semináře - jednou za 14 dní

Homeopatickou praxi provozuji od roku 2004. Roku 2006 jsem založil homeopatický publikační server homeopatie.ivories.cz, který sdružuje různé směry klasické homeopatie v Česku. Jsem členem České Lékařské Homeopatické Společnosti a publikoval jsem řadu odborných článků a rozhovorů v časopise ČLHS Homeopatické Listy. Od roku 2009 zastupuji výrobce homeopatického programu Radar v České republice (www.simillimum.cz) a pořádám kurzy práce s tímto programem. Od roku 2012 vyučuji v Postgraduální škole Homeopatického institutu. Na stránkách Homeopatického institutu je mnoho mých článků o homeopatii.

Na mojí homeopatické cestě jsem byl nejvíce inspirován Willem Taylorem, nejen výborným homeopatem a učitelem, ale i úžasným člověkem, bez něhož si nedovedu svojí homepatickou praxi představit. U Willa Taylora jsem studoval tříletou postgraduální školu a absolvoval s ním klinickou praxi.

Ale zároveň se nemohu nezmínit i o dalších osobnostech homeopatie, kteří mě výrazně posunuli v mém homeopatickém vnímání, především izraelský homeopat Chaim Rozenthal, anglický homeopat a učitel Misha Norland a dále David Little, Paul Herscu, Luc Schepper, Ian Watson, Kim Elia, Massimo Mangialavori a Jonatan Shore.

Studium homeopatie mi nepřinesla pouze úžasnou možnost pomáhat lidem. Rozšířila mi moje obzory a vnímání světa. Naučila mě mnohému o moudrosti přírody a o kráse a síle člověka. Naučila mě také to, že pokud, ať už pomocí homeopatie nebo i jiným způsobem, odstraníme nemoc, neznamená to "pouze", že odstraníme utrpení. Umožníme člověku stát se svobodnějším. Umožníme člověku, aby se mohl plně realizovat ve svém životě.

více o Václavu Hrabákovi

Iva Valentová

(celovíkendové semináře v letech 2014 a 2015)

Vedle příspěvků do odborných časopisů, zejména Homeopatických listů, vydávaných Českou lékařskou homeopatickou společností, jsem se aktivně zúčastnila několika homeopatických kongresů v Praze a v Bratislavě. Kromě pravidelné přednáškové činnosti se věnuji překladům homeopatické literatury: do češtiny jsem přeložila několik zásadních děl předních světových homeopatů, např. Franse Vermeulena 'Homeopatie a lilie v homeopatii' (Brno, 2003), Tinuse Smitse 'Inspirující homeopatie' (Brno, 1999), čtveřici výukových skript Massima Mangialavoriho, Vitální přístup belgické homeopatky Anne Vervarcke nebo Schéma indického homeopata Rajana Sankarana.

Ráda bych zde poděkovala několika velkým mistrům homeopatie, které považuji za své učitele a vděčím jim nejen za předané vědomosti, ale i za jejich inspirativní pohled na svět. Za všechny budiž uvedeno několik jmen: Peter Chappell, Tinus Smits, Jan Scholten, Will Taylor, Anne Vervarcke, Ian Watson.

„Homeopatie, jak ji vnímám, je především o svobodě. Podle mého názoru je to metoda, která v nás může podnítit touhu rozvíjet všechno, co jsme dostali do vínku, a postupně se vymaňovat z limitujících podmínek našeho života (a je lhostejné, zda se v daném okamžiku nacházíme v pozici toho, kdo pomáhá, anebo toho, kdo pomoc potřebuje).Ponechává nám svobodnou vůli a podporuje nás v našich rozhodnutích – můžeme si vybrat, zda se budeme učit poznávat sebe i druhé, pomáhat všemu živému okolo sebe.Učí nás jít svou vlastní cestou a poznávat na ní sebe sama bez příkras, ať již právě v tomto okamžiku hledíme na svět z horských vrcholů nebo kráčíme tím nejhlubším údolím.“

více o Ivě Valentové

Dr. Will Taylor

Společná letní škola Universum Homeopathicum a Uroboros v roce 2015

Praktikuje homeopatii více než 20 let. Narodil se a vyrůstal na farmě ve Wisconsinu. Po studiích mořské biologie absolvoval v roce 1983 lékařské studium rodiné medicíny.

Po vlastním zážitku vyléčení bolestivého pásového oparu pomocí homeopatie začal homeopatii studovat. Od roku 1993 praktikuje homeopatii. Od roku 2001 vyučoval homeopatii na National College of Naturopathic (nyní Natural) Medicine (NCNM) v Portlandu v Oregonu.

Vyučoval homeopatii v Bulharsku, účastnil se konferencí v Německu, Rakousku a Belgii. V Česku vyučoval tříletou Postgraduální školu organizovanou ČLHS. V Česku i na Slovensku přednášel na dalších víkendových seminářích a letních školách. Spolupracuje se společností vyrábějící homeopatický program Radar, vytvořil pro Radar vlastní modul.

Nyní spolupracuje s Kimem Eliou na webinářích WholeHealthNow.com a od ledna 2014 spustil vlastní online projekt Academy of Homeopathic Studies

MVDr. Michal Jiřička

v roce 2016 celovíkendový seminář o veterinární homeopatii

Jeden z nejznámějších českých veterinárních homeopatů MVDr. Michal Jiřička bude přednášet o svých zkušenostech s homeopatií ve veterinární praxi.

 


>>> pokračovat na Obsah studia
Universum Homeopathicum
na Facebooku