Proč se zabývat homeopatií?

Homeopatie má obrovskou léčivou moc. Monohem větší, než si alopatická medicína dokáže vůbec představit. "Pouhé" cukrové kuličky umí vyléčit něco, s čím si nedokáží poradit nejmodernější chemické přípravky nebo stroje na radioaktivní ozařování.

    Rozšiřování homeopatie je v současné době více než potřebné. Alopatická medicína směřuje stále k větší chemické a mechanické podpoře fyzických funkcí těla člověka, avšak nikoliv k jeho skutečné léčbě. Na jedné straně jsou pak lidé stále více závislejší na užívání chemikálií, na straně druhé se však neléčí příčiny a člověk se tak stává vnitřně – duševně i duchovně nemocnější. Sám se tak vzdává vlastní duchovní svobody.

    Homeopatie tak není pouze léčba fyzického těla. Homeopatie je o poznání nejniternějších zákoutí lidské duše, o jejích bolestech, slabostech, malostech, aroganci, utrpení. Homeopatie je v mnoha ohledech mnohem komplexnějí nauka než samotná psychologie nebo psychosomatika. Pokud někoho zajímají obory zkoumání lidské duše z co nejširšího možného pohledu, studium homeopatie je právě pro něj ten vhodný obor.


Proč tato škola?

K homeopatickému umění je možné dojít mnoha způsoby a rozhodně každý jednotlivý způsob není vhodný pro každého. Homeopatie se za posledních 100 let hodně změnila. Přestože je potřebné se učit klasické materie mediky, v současnosti nám to k nalezení léku a úspěšné léčbě zdaleka nestačí. V praxi se ukazuje, že to nejdůležitější je porozumění duševního stavu člověka.

    Moderní homeopatie se ubírá právě tímto směrem – hlubší a komplexnější psychologický rozbor a porozumění člověku, respektive homeopatickým lékům. Od klasických autorů se sice dozvídáme mnoho podrobností o duševních stavech, avšak hlubší porozumění nám u nich často schází. V tom je právě unikátní tato škola, která se zaměřuje na komplexní pochopení psychologického obrazu homeopatických léků. Vnímání a skutečné porozumění pacientovi je to nejdůležitější co si skutečný homeopat musí osvojit.

    Pro praxi je pak nejdůležitější propojení teoretických znalostí s reálnými případy. V mnohých školách se studenti naučí teoretickým znalostem, ale neví jak uchopit skutečný – reálný případ. Skutečná praxe je právě to, na co je zaměřeno postgraduální vzdělání Universum Homeopathicum.


Co vše děláme?

V naší škole máme dvě úrovně vzdělání. Jednak jednoleté Základy homeopatie pro začátečníky a poté dvouleté Postgraduální studium pro pokročilé či absolventy různých jiných škol.

    V Postgraduální studiu se kromě detailních psychologických obrazů léků studenti dozví i o akutní homeopatické léčbě, praktické přípravě homeopatických léků, zůčastní se několika provingů, atd. Homeopatie není izolovaný obor, homeopatie má přesahy do mnoha směrů týkajících se lidského zdraví i duševního a duchovního poznání. Proto se budeme zabývat i tím, co má homeopatie společného nejen s východními naukami, ale například i astrologií apod. Podrobnější informace se dozvíte v textu Postgraduální studium. Studium je určeno absolventům homeopatických škol, ale i pokročilejším samoukům a nově i absolventům Základů homeopatie.

    Základy homeopatie vznikly v roce 2016 jako on-line škola. Probíhá převážně jednou týdně dvě hodiny v pondělí. Jsou určeny začátečníkům, ale i mírně pokročilým, kteří chtějí získat ucelený přehled základů homeopatie. Podrobněji v článku Základy homeopatie.

Lektor – homeopat Václav Hrabák

Homeopatii jsem začal praktikovat v roce 2004. Dříve mne vždy přitahovalo zkoumání lidského zdraví, ale současně jsem cítil, že alopatická medicína skutečnou léčbu nenabízí. Dlouho jsem studoval psychologii, zejména jungovskou psychoanalýzu, ale hodně jsem se zabýval i filosofií (západní i východní) a v neposlední řadě i bylinkářstvím či jinými přírodními léčitelskými metodami. Profesně jsem se zabýval hudbou, filmem a divadlem, později jsem vyučoval filmovou tvorbu na umělecké škole, ale po nějaké době mne zkoumání lidské duše opět přitáhlo a objevil jsem homeopatii. Dodnes mne nepřestane překvapovat, jak vše, co jsem do té doby studoval se v homeopatii úžasně propojuje. Homeopatie je více než psychologie a současně více než zkoumání fyzického lidského zdraví. V homeopatii se kloubí studium umění, chemie, biologie, sociologie i politologie. To co někteří osvícení lékaři začínají pomalu objevovat a nazývají to "psychosomatikou" je v homeopatii známé už dvěstě let, ale od té doby se homeopatie samozřejmě rozvíjí a současně má k dispozici úžasné léčivé prostředky – homeopatické potencované léky. Studium homeopatie je v porovnání se studiem konvenční medicíny mnohem náročnější a obsáhlejší.

    Homeopatie je pro mě osobně cestou poznávání života, hloubek lidské duše, nahlédnutí do lidského utrpení a současně možnost od těchto utrpení pomoci. Studium homeopatie mění pohled na svět. Rozšiřuje obzory a přináší pokoru, je to nikdy nekončící proces. Praktikování homeopatie však sebou nenese jen nové poznatky, ale i odpovědnost. Homeopat musí pracovat sám na sobě, aby se postupně zbavoval sám vlastních patologií, na což se často zapomíná. Studium i praktikování homeopatie by mělo jít ruku v ruce nejen s dalším vzděláváním ale i s prací každého sama na sobě, neboť je důležité přistupovat ke každému pacientovi zcela svobodně a bez jakékoliv předpojatosti a vlastních projekcí. Homeopatie je tak pro mě nejen cestou poznání ale i vlastního duchovního rozvoje.

    Homeopatie je královna medicíny, je to jeden z nejpropracovanějších celostních léčebných systémů. Homeopatie se však sama dál rozvíjí, její potenciál není v současnosti rozhodně využit. Nelze zatím dohlédnout jak by homeopatie byla účinná, kdyby se studovala plnohodnotně na vysokých školách, stát by podporoval výzkum, bylo by jí možné praktikovat s lůžkovou péčí. Ale současně nelze tvrdit, že jen pomocí homeopatie se člověk vždy a zcela vyléčí. Lidské tělo má mnoho vrstev od té zcela fyzické přez různé vrstvy energetické po čistě spirituální. Do velké části z toho homeopatie umí zasáhnout, ale někdy se ukáže, že i když homeopatie zabírá správným způsobem, bloky v jiných energetických vrstvách mohou homeopatickou léčbu mařit. To se ukazuje zejména u těžších duševních patologií nebo například u autizmu. Spojení homeopatie s některými energetickými a duchovně-spirituálními metodami pak přináší výsledky tam, kde ani samotná homeopatie ale i samotné jiné terapie nezaberou. Důležitá je právě součinnost a určitá synchronizace. Touto integraci homeopatie s některými jinýmy systémy se v poslední době zabývám a i o poznání v těchto metodách se chci podělit se svými studenty.

Václav Hrabák – Meltingpot (Colors of Ostrava 2016)

Historie školy

Škola Universum homeopathicum vznikla v roce 2012. Od té doby prošlo "škamnami" této školy desítky studentů.

    Kromě pravidelných hodin proběhlo několik tématických seminářů a samostatných letních škol. V roce 2015 jsme společně s Brněnskou školou Uroboros pořádali letní školu s americkým homeopatem Willem Taylorem, M.D., na kterou navazoval homeopatický výlet do Jeseníků. S Ivou Valentovou jsme se na mohli zůčastnit samostatných víkendových seminářů na téma "Homeopatie, umírání a smrt" a "Homeopatie, těhotenství a porod". S MVDr. Michalem Jiřičkou proběhl seminář "Homeopatie pro veterinární praxi". V roce 2016 jsme v rámci letní školy navštívili Pražskou botanickou zahradu s homeopatickým výkladem ke květinám.

    Studenti se také účastnili řady zkoušek homeopatických léků - provingů. Na vlastní kůži jsme si zkusili, jak se cítí člověk, který potřebuje lék například ze srnce. Dalšími zkoušenými léky byly například: Výr velký (Bubo bubo), Káně lesní, Plameňák, Křemelina, Šungit, Olibanum sacrum, Sibiřský cedr (Pinus siberica), Kalium iodatum, Viola lutea subsp. sudetica.